Internet

* Depenent de la ubicació de casa vostra
Wifi Penedès no pot garantizar que el client disposi de la velocitat contratada

Com funciona?

Des de cada casa necessitem una antena que fa de router i permet connectar-se a la xarxa.

Instal·lació a clients

És necessària la instal·lació d’una antena/router a casa de cada usuari, on connectarem la xarxa i obtindrem tots els seus serveis. D’aquesta manera, Wifi Penedès pot monitoritzar el correcte funcionament dels punts i dur a terme el seu manteniment.

El Preu aproximat d’aquesta instal.lació és de 150 euros IVA inclòs, que equival al preu de l'antena i una hora de tècnic. (Consulteu també per la instal·lació en comunitats en la que utilitzem una sola antena i un distribuïdor per varis clients).

Si necessitem repetir la senyal Wifi dins de casa i/o tenim més d’un ordinador també farà falta un punt d’acces, amb un cost aproximat de 30 euros IVA inclòs.

Recomanen les últimes versions de: 

Icona Navegador Chrome Icona Navegador Firefox

Icona Disseny web adaptatiu